Fami通新一周销量榜 《超级马里奥兄弟:惊奇》四连冠

游戏玩法

Fami通公开新一周(12月6日至12月12日)销量排行榜,《超级马里奥兄弟:惊奇》四连冠,《如龙7外传》双版本分别为第二,第三。本周共四款PS系游戏上榜。

Fami通新一周销量榜 《超级马里奥兄弟:惊奇》四连冠

榜单详情:

软件:

1.【Switch】《超级马里奥兄弟:惊奇》–65,017 (975,276)

2.【PS5】《如龙7外传》 –63,319

3.【PS4】《如龙7外传》 –60,134

4.【PS5】《使命召唤20》–22,132

5.【Switch】《超级舞动:瓦力欧制造》–13,340 (42,924)

6.【PS4】《使命召唤20》–8,962

7.【Switch】《时尚造梦》–8,166 (39,050)

8.【Switch】《皮克敏4》–7,511 (948,207)

9.【Switch】《集合啦!动物森友会》

10.【Switch】《人生游戏》 –5,913 (77,301)

硬件:

1.PlayStation 5–86,869 (4,019,191)

2.Switch OLED–44,217 (6,041,114)

3.PlayStation 5数字版 –21,084 (611,148)

4.Switch Lite–13,846 (5,571,883)

5.Switch–7,720 (19,601,080)

6.Xbox Series X–1,996 (234,226)

7.PlayStation 4–1,330 (7,906,029)

8.Xbox Series S–582 (293,286)

9.New 2DS LL (包含2DS)–23 (1,192,605)

也许您对下面的内容还感兴趣: